Waar rekening mee houden bij een inboedelverzekering afsluiten?

Waar rekening mee houden bij een inboedelverzekering afsluiten?

Voor iedereen geldt dat hij of zij er graag alles aan wil doen om de door de jaren heen verzamelde inboedel zo optimaal mogelijk te beschermen tegen allerhande risico’s. Hoe voorzichtig je ook bent en hoe goed je, je inboedel ook mag beschermen, het honderd procent voorkomen van alle risico’s is in de praktijk nagenoeg onmogelijk. Het afsluiten van een inboedelverzekering kan er evenwel voor zorgen dat je bij een bepaald schadegeval aanspraak kan maken op een financiële compensatie vanuit de verzekeraar. Dit heeft als gevolg dat je niet alleen de financiële gevolgen van een schadegeval moet dragen en dat kan in de praktijk werkelijk een wereld van verschil betekenen. Zou jij ook graag te weten willen komen waar je allemaal bij het afsluiten van een inboedelverzekering rekening mee dient te houden? Dan is het de moeite waard om je even te verdiepen in de onderstaande informatie.

            1.) Voor welke waarde moet de inboedelverzekering worden afgesloten?

De eerste factor waar je bij het afsluiten van een inboedelverzekering rekening mee moet houden heeft betrekking tot de waarde van de inboedel die moet worden verzekerd. Het spreekt voor zich dat deze waarde op een bepaalde manier vastgesteld zal moeten worden. Dat kan op twee verschillende manieren gebeuren. Het gaat hierbij om de volgende:

  1. Er kan een inventaris worden opgemaakt;
  2. Er kan een schatter worden aangesteld voor het inschatten van de inboedel;

In het merendeel van de gevallen is het zo dat er een inventaris van de inboedel wordt opgemaakt. Het is echter eveneens mogelijk om een inschatting te laten maken. Ondanks het feit dat de verzekerden waarde in het laatste geval niet honderd procent correct zal zijn zal ze zeker in de buurt komen. Hou er bij het bepalen van de waarde van de inboedel ook rekening mee dat mogelijks niet alle inboedel kan worden verzekerd tegen de aankoopwaarde. Voor verschillende zaken zoals bijvoorbeeld antieke meubelen en / of kunstwerken geldt dat hun waarde zo sterk kan evolueren dat ze op een andere manier moet worden bepaald.

            2.) Kunstwerken en antiek anders laten verzekeren

Bovenstaande brengt ons bij het tweede aandachtspunt waar je zeker bij stil zal willen blijven staan bij een inboedelverzekering afsluiten. Het is namelijk in de praktijk zo dat je bepaalde objecten zoals inderdaad kunst en antiek op een andere manier zal willen laten verzekeren. Voor dergelijke objecten geldt dat ze sterk in waarde kunnen stijgen door de jaren heen waardoor ze verzekeren volgens de aanschafwaarde eigenlijk helemaal niet interessant is. Gelukkig kan het ook anders. Deze artikelen verzekeren volgens de actuele waarde is perfect mogelijk.

Om bovenstaande te kunnen realiseren zal je er wel rekening mee moeten houden dat je een bepaalde extra dekking zal moeten toevoegen aan je inboedelverzekering. Deze dekking kost uiteraard een aardige euro extra waardoor je er goed over moet nadenken of ze nu wel of niet interessant is voor jou en voor de objecten die je extra wenst te laten verzekeren.

            3.) Een extra dekking voor onderweg afsluiten of niet?

Bij het aanvragen van een inboedelverzekering is het ook altijd van belang om jezelf de vraag te stellen of je nood hebt aan een mogelijke extra dekking voor onderweg of niet. Standaard is het zo dat een inboedelverzekering dekking biedt tegen tal van verschillende potentiële schadegevallen. Het gaat daarbij in de praktijk concreet om de volgende:

  1. Schade veroorzaakt door een brand of water;
  2. Schade als gevolg van een inbraak of diefstal;
  3. Schade ten gevolge van vandalisme;

Bovenstaande dekkingen zorgen ervoor dat menig aantal potentiële schadegevallen perfect door jouw inboedelverzekering kunnen worden verzekerd. Dit gezegd zijnde is het zo dat deze dekkingen enkel en alleen tussenkomst bieden op het ogenblik dat de schade betrekking heeft tot spullen die zich in de woning bevinden. Met andere woorden, de smartphone die je overal met je meeneemt buitenshuis is niet verzekerd. Wil je dat wel? Dat kan, maar dan zal je ook daarvoor een extra dekking moeten afsluiten.

            Hoe kan je besparen op de premie van je inboedelverzekering?

Besparen op de premie die voor je inboedelverzekering in rekening wordt gebracht kan op verschillende manieren gebeuren. Je moet er wel rekening mee houden dat niet elke optie even interessant is. In eerste instantie is het bijvoorbeeld mogelijk om ervoor te kiezen om de verzekerde waarde in te perken. Dat kan op het eerste zicht misschien een goed idee lijken, maar in de praktijk is het dat doorgaans heel wat minder. Het verzekeren van je inboedel tegen een beperkte waarde zal er namelijk inderdaad voor zorgen dat je premie zal worden verlaagd, maar anderzijds is je inboedel ook veel minder goed verzekerd. Bij bijvoorbeeld een brand zal je dan ook slechts een fractie van de werkelijke waarde uitbetaald krijgen.

Is het dan in de praktijk helemaal niet mogelijk om te besparen op de kostprijs van je inboedelverzekering zonder dat je daarvoor verlies aan dekkingen hoeft te vrezen? Dat kan zeker. Voor de inboedelverzekering geldt namelijk dat de premie die ervoor wordt aangerekend niet wettelijk is vastgesteld. Verzekeraars hebben dan ook de mogelijkheid om deze volledig naar eigen inzicht te bepalen. Dit zorgt ervoor dat er in de praktijk altijd sprake is van een niet onaanzienlijk verschil in premie tussen de verschillende verzekeraars. Het uitvoeren van een eenvoudige vergelijking zou er dan ook voor kunnen zorgen dat je meteen kan besparen op de verzekeringspremie zonder dat je daarvoor meteen een verlies aan dekkingen hoeft te vrezen.

            Is de inboedelverzekering afsluiten verplicht?

Tot slot nog een belangrijke en zeer vaak gestelde vraag die we graag voor jou willen beantwoorden. Is het namelijk in Nederland (en België) verplicht om een inboedelverzekering af te sluiten of niet? Dat is niet het geval. Wel moet je, je altijd de vraag stellen of het wel zo verstandig is om deze verzekering niet af te sluiten. Doet er zich op een bepaald ogenblik een brand voor of wordt je woning geteisterd met waterschade? Dan zal je kunnen vaststellen dat je volledig zelf voor alle geleden schade moet opdraaien. Dat is niet het geval wanneer je een inboedelverzekering hebt afgesloten. Het afsluiten van zo’n verzekering mag dan niet wettelijk verplicht zijn, het is zeker en vast wel sterk aan te raden! Ook een inboedelverzekering vergelijken is altijd handig.

admin

Reacties zijn gesloten.